رابط پکیج شوفاژدیواری و اسپلیت کانالی

رابط پکیج شوفاژ بوتان و اسپلیت کانالی (Ducted Split) برای حصول اطمینان از کارکرد صحیح سیستم های تهویه اسپلیت کانالی در زمان اتصال به پکیج شوفاژدیواری به کار می رود. کلیه سیستم های اسپلیت کانالی موجود در ساختمان که جهت تامین گرمایش به سیستم پکیج شوفاژدیواری متصل می شوند، جهت استمرار تامین هوای مطبوع در تمامی شرایط کارکرد دستگاه به استفاده از این رابط نیاز دارند.

  • استمرار تامین هوای مطبوع در تمامی شرایط کارکرد دستگاه
  • قابلیت اتصال به مدل های مختلف اسپلیت کانالی
  • قابلیت اتصال به انواع فن با دور متغیر
  • قابلیت انطباق با برد کنترل (PBC) اسپلیت کانالی
  • مجهز به سامانه انتخاب فصل خودکار
  • نصب آسان
  • ۶ ماه ضمانت