محصولات

Parma 24RSi

مجهز به فن برای رساندن هوای لازم از فضای آزاد به دستگاه جهت احتراق و تخلیه گازهای ناشی از احتراق

Perla Pro 28RSi

کدهای عیب‌یابی در صورت بروز اشکال در سیستم

Parma 22i

مجهز به سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی

Nuova Acqua

مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار

Perla Pro 28i

آب گرم فوری، دائم و فراوان