محصولات

Perla Pro 24RSi

در مدل‌های محفظه احتراق بسته، عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دوجداره مخصوص صورت می‌پذیرد؛ لطفا هنگام خرید دستگاه، این دودکش را نیز خریداری فرمایید

Perla Pro 28i

آب گرم فوری، دائم و فراوان

Parma 22i

مجهز به سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی

Parma 22RSi

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۰۰ مترمربع فن دار محفظه احتراق بسته آب گرم فوری، دائم و فراوان مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی

Pavia 24RSi

مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی

Perla Pro 32RSi

فعال شدن سیستم گرمایش آب گرم بهداشتی با کمترین فشار آب