محصولات

Perla Pro 28i

آب گرم فوری، دائم و فراوان

Perla Pro 32RSi

فعال شدن سیستم گرمایش آب گرم بهداشتی با کمترین فشار آب

Parma 22RSi

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۰۰ مترمربع فن دار محفظه احتراق بسته آب گرم فوری، دائم و فراوان مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی

Parma 24RSi

مجهز به فن برای رساندن هوای لازم از فضای آزاد به دستگاه جهت احتراق و تخلیه گازهای ناشی از احتراق

Parma 22i

مجهز به سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی