محصولات

Optima Alta 35C

سیستم فن آوری چگالشی جهت افزایش راندمان دستگاه

Verona 24RSi

در مدل‌های محفظه احتراق بسته، عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دوجداره مخصوص صورت می‌پذیرد؛ لطفا هنگام خرید دستگاه، این دودکش را نیز خریداری فرمایید.

Perla Pro 28RSi

کدهای عیب‌یابی در صورت بروز اشکال در سیستم